MOLOTOW™ Nightrocker 400ml « Molotow Night Rocker 400ml « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow Night Rocker 400ml

20%

Akcia MOLOTOW™ Nightrocker 400ml

MOLOTOW™ Nightrocker 400ml je určený pre špeciálne práce, rovnako pre značenie a dizajn efekty. Vytvára dlhotrvajúci svetelný efekt vďaka obsahu svetelných pigmentov a funguje na všetkých hladkých povrchoch. Po dobu približne 2 hodín pôsobí v tme jeho svietivý nightrocker fosfor efekt! 400ml balenie dostupné v troch farbách. Cez deň sa nabije a v noci svieti, pre najlepšie výsledky treba použiť biely podklad. "Male" systém dovoľuje iba použitie trysky dodávanej so sprejom.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
8.48€ 10.6€x0 ks=0.00

Vybrané farby: Nemáte vybrané žiadne odtiene

  • 970427 phosphor blue

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
8.48€ 10.6€x0 ks=0.00

Vybrané farby:

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: