GRAFFITI CLEANER « Odstranovač od 250ml do 400ml Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

GRAFFITI CLEANER

Sparvar odstraňovač graffiti má jednoduché použitie 100 % účinok. Odstráni fixky, spraye proste všetko čo je potrebné odstrániť. 400ml balenie s tryskou pripravené na okamžité použitie.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

Kód: 100100

Počet:Spolu:
=7.1 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: