Molotow UFA Primer/základ pre polystyrén « MOLOTOW™ UFA Zaklad Styropor-Polystyren 400ml Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA Primer/základ pre polystyrén

Vysoko kvalitná pigmentovaná špeciálna farba pre polystyrén (tiež pre: drevo, terakotu, kameň a podobné absorbujúce povrchy). Môže byť použitá pre utesnenie plôch. Optimálny nástrek je dosiahnutý po aplikovaní niekoľkých tenkých vrstiev s odstupom cca. 5 minút (v závislosti od hrúbky nanesnej vrstvy).


- Špeciálna, základná farba pre polystyrén a iné absorbujúce povrchy
- Vhodné aj pre utesnenie povrchov
- Bielej farby
- Originálne Molotow technológie pre spreje


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 337320

Počet:Spolu:
=9.15 €

Pozri aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: