Molotow UFA Phosphor « MOLOTOW™ UFA Phosphor 400ml Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA Phosphor

Vysoko kvalitný špeciálny lak obsahujúci samoosvecujúce (fosforové) elementy pre vnútorné i vonkajšie použitie (svietivosť 1-3 hodiny). Znížená hustota kvôli špecifikám produktu, tryska sa nedá vymeniť.
Najvyššiu intenzitu žiarivého účinku možno dosiahnuť pri použití Urban Fine Art ™ Fillera alebo Styrofoam Primera ako základného nástreku.

Navyše možete finalizovať maľovaný povrch s Molotow Urban Fine Art ™ UV-lakom.
- Luminescentný efekt v spreji
- Polopriehľadný odolný proti UV žiareniu
- Farba pigmentovaná fosforom
- Samoosvetlujúcí
- Dlhotrvajúca žiarivosť
- Originálne Molotow technológie pre spreje

Použite Urban Fine Art ™ Filler biely k ošetreniu povrchu.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: 337801

Počet:Spolu:
=20.45 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: