Molotow UFA 2K bezfarebný lak « MOLOTOW™ UFA Bezfarebny lak 400ml 2K Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA 2K bezfarebný lak

Vysoko lesklý lak na výtvarné umenie(najlesklejší lak v spreji). Odolný proti oteru a poškriabaniu. Má veľmi jemný prietok, ľahko leštiteľný. Vhodné najmä pre veľké plochy.

Použitie: aktivujte 2K sprej ako je uvedené v návode na použitie.

- Vysoko odolný proti vplyvom chémie, benzínu, počasí
- Odolný proti poškriabaniu
- Ľahko vyleštitelný
- Excelentné jednotné krytie
- Svetlostály / odolný proti UV žiareniu a vplyvom počasia
- Originálne Molotow technológie pre spreje


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 337319

Počet:Spolu:
=25.55 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: