Burner & Flame pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

10%
Akcia

Burner & Flame pack

pack obsahuje:
3x burner 600ml chróm
3x flame blue 400ml čierna


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: burnerflame

Počet:Spolu:
=24.9 €27.6

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: